Реставрация на всякакъв вид огнестрелно и хладно оръжие

Реставрация на всякакъв вид огнестрелно съвременно или историческо оръжие

Реставрация на всякакъв вид огнестрелно и хладно оръжие

.НИЕ ОТ "Guns Grips & Stocks" ASN МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ЦЯЛОСТНА РЕСТАВРАЦИЯ ИЛИ РЕМОНТ НА ОТДЕЛНИ ЧАСТИ НА ВАШЕТО СТАРИННО ОРЪЖИЕ.

Нашите проекти:

------СЪЗДАВАНЕ НА РЕПЛИКИ: