Проверка за годност на огнестрелно оръжие

Проверка за годност на огнестрелно оръжие

Проверка за годност на огнестрелно оръжие

Преглед за годност и издаване на удостоверение за огнестрелно оръжие. Защо Ви е необходимо?

Удостоверението за годност на оръжие е нужно на всеки, който трябва да продължи срока на разрешението си за носене и употреба или зачисли ново придобито оръжие втора употреба.
Имайте в предвид, че удостоверение за годност може да бъде издадено единствено от носител на разрешение за ремонтни дейности - оръжейник. Притежаваното от нас разрешение е на името на ЕТ "Стоил Атанасов - АСН" с номер ....

Как се издава удостоверение:

За да се издаде такова удостоверение за годност, клиентът е нужно да представи оръжието за преглед и разрешение за носене или закупуване на същото.

* ВАЖНО - разрешението не трябва да е с изтекъл срок на валидност.
След щателна проверка на функционалността на оръжието, акцентирайки особено на сигурността на сработване на предпазителите и правилната работа на декокерите, ние издаваме удостоверение за годност на оръжието на основание чл. 47 и чл.87 от ЗОБВВПИ, в уверение на това, че притежаваното огнестрелно оръжие е преминало на технически преглед за техническа изправност, безопасност и годност за лов, охрана, самоохрана и спортни цели.
Времето необходимо за извършване на преглед е в рамките на половин час и не е необходимо да бъде оставяно при оръжейника.
Валидността на удостоверението за годност е за период от 6 (шест) месеца от датата на издаване.

Цена за издаване:

Цената за издаване на удостоверението за годност на оръжие е в размер на 6 (шест) лева на брой оръжие. * За повече въпроси се свържете с нас