Предлагаме ремонт на всякакъв вид хладно, пневматично, газ-сигнално и огнестрелно историческо, бойно и ловно оръжие до калибър 20 мм.!

Ремонт на всякакъв вид огнестрелно или ловно оръжие

ремонт на всякакъв вид хладно, пневматично, газ-сигнално и огнестрелно историческо, бойно и ловно оръжие до калибър 20 мм.
Можем да Ви предложим ремонт на Вашето ловно оръжие, като можем да отстраним всякакви повреди във функционалната част, като ремонт на ударно-спусков механизъм; изкривени, подбити или раздути цеви на гладкоцевни оръжия, както и последващата им оксидация или прахово оцветяване, и привеждането им във вид за използване. рециклиране на дървените части (прешлайфане) възстановяване на насечките (накатките), лакиране или импрегниране на същите, изработване на изцяло нови такива по желание на клиента; монтаж на бързомерци и мерни прибори с повишена яркост.
За повече информация натиснете тук
Ремонт на бойно оръжие
Извършване на интервенции върху механиката на оръжието, както и замяна на негодни детайли, с цел привеждането му в нормална експлоатационна годност.
- Замяна на негодни основни части на оръжието (цеви, цевни кутии, затворен блок).
- Лепене на разлепени цевни пакети на ловни пушки, монтаж на мерни линии и основи на предни антабки. Лепене на разлепени от цевите газови камери на ловни автомати.
- Отстраняване на ръжда, драскотини и каверни от всички стоманени части на оръжието с последваща крайна обработка.За повече информация натиснете тук

За повече информация натиснете тук
Ремонт на хладно оръжие
Предлагаме Ви цялостен ремонт на всякакъв вид хладно оръжие - работно, историческо, експозиционно. Нашите услуги включват цялостен ремонт на:
• остриета включващи почистване на корозия, оформяне и заточване на същите;
• реставриране или изработване на изцяло нови ръкохватки (дръжки), обработка на ефеси и гардове;
• Привеждане в работен вид на хладното оръжие или консервация с цел експониране;
• Изработване на дървени кании, когато оригиналните са съсипани, изправяне и хромиране на металните кании;
• Възстановяване на гравюри, инкрустации и дърворезби върху исторически хладни оръжия, гравюри по лизвиета (остриета).
За повече информация натиснете тук