Ремонт на всякакъв вид огнестрелно и хладно оръжие

Ремонт на всякакъв вид хладно оръжие

Ние от "Guns Grips & Stocks" ASN можем да Ви предложим цялостен ремонт на Вашето хладно оръжие - работно, историческо, експозиционно. Нашите услуги включват цялостен ремонт на:

.

Какви услуги предлагаме - ремонт на оръжия:

    Извършване на интервенции върху механиката на оръжието, както и замяна на негодни детайли, с цел привеждането му в нормална експлоатационна годност.
• остриета включващи почистване на корозия, оформяне и заточване на същите;
• реставриране или изработване на изцяло нови ръкохватки (дръжки), обработка на ефеси и гардове;
• Привеждане в работен вид на хладното оръжие или консервация с цел експониране;
• Изработване на дървени кании, когато оригиналните са съсипани, изправяне и хромиране на металните кании;
• Възстановяване на гравюри, инкрустации и дърворезби върху исторически хладни оръжия, гравюри по лизвиета (остриета).

Нашите проекти: